Presoja higienskih ukrepov za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2