Certificiranje postopkov spajanja, krivljenja in rezanja