DOLOČANJE NESKLADNOSTI IN PRIPOROČIL NA NOTRANJIH PRESOJAH