Poliamidi - Kondicioniranje in vpliv vlage na mehanske in dimenzijske lastnosti poliamidov